PRACOWNIA

PAPP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO – PROJEKTOWA

Prowadzona przeze mnie pracownia specjalizuje się w szerokim zakresie usług projektowych. Wykonujemy projekty nowych obiektów, a także przebudowy i modernizacje obiektów istniejących. Nasza praktyka opiera się na kompleksowym podejściu do realizowanych zadań w ramach współpracy z doświadczonymi inżynierami i projektantami różnych specjalizacji.

Zakres oferowanych usług obejmuje przede wszystkim:

  1. Domy jednorodzinne i obiekty mieszkalne: tworzymy autorskie projekty: domów jednorodzinnych, rezydencji, budynków wielorodzinnych oraz innych przestrzeni mieszkalnych które dopasowujemy do potrzeb naszych klientów. Nasze podejście opiera się na indywidualnej analizie potrzeb inwestorów oraz uwarunkowań lokalnych działki, co pozwala stworzyć przestrzeń, która odzwierciedla charakter i styl życia przyszłych mieszkańców dopasowaną do specyfiki warunków lokalnych.
  2. Budynki użyteczności publicznej: realizujemy kompleksowe projekty komercyjne, obejmujące biura, obiekty handlowe, hotele i inne obiekty użyteczności publicznej. Projekty są tworzone z troską o wysoką efektywność i funkcjonalność rozwiązań przy zachowaniu zasad rozsądnej ekonomiki.
  3. Projekty przestrzeni publicznych: wykonujemy również projekty przestrzeni zewnętrznych, rewaloryzacje terenów miejskich jak parki, skwery i inne tereny o charakterze rekreacyjnym. Nasze podejście uwzględnia aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, aby tworzyć przyjazne i dynamiczne miejsca do życia i odpoczynku.
  4. Doradztwo i Obsługa Inwestycji: oferujemy kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając naszym klientom wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Wykonujemy analizy uwarunkowań pod kątem możliwości zabudowy i chłonności działek. Przygotowujemy koncepcje inwestycyjne oraz programy funkcjonalno – użytkowe pod kątem inwestycji w trybie “zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizowanych projektów oferujemy również obsługę postępowań administracyjnych na etapie projektowania oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

Oferujemy również innego rodzaju usługi projektowe niewymienione powyżej a także m.in. inwentaryzacje obiektów, wizualizacje, kosztorysy.

Zapraszam do kontaktu.

arch. Jakub Pulikowski