ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

  • DORADZTWO I ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE
  • KONCEPCJE
  • PROGRAMY FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
  • PROJEKTY BUDOWLANE
  • PROJEKTY WYKONAWCZE, KOSZTORYSY
  • NADZORY I OBSŁUGA INWESTYCJI